Download incasso formulier
Limburgs Incasso & Adviesburo
Ringovenpark 32, 5981 AK  Panningen               
Mobiel: 06 52 08 65 06 
KvK:    14106176               


OPDRACHTBEVESTIGING
Hierbij geeft ondergetekende het Limburgs Incasso & Adviesburo opdracht voor een buitengerechtelijke incasso van onderstaande vordering en geeft haar volmacht om alle geoorloofde buitengerechtelijke middelen aan te wenden welke tot incassering van de vordering kan leiden. Bij ondergetekende zijn onze algemene voorwaarden bekend. Ondergetekende gaat akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.    


Opdrachtgever:  
 

Naam                                     ………………………………………….......................

Adres                                     ……………………………………………....................

Postcode + Woonplaats       ……………………………………………....................

Telefoonnummer                   ……………………………………………....................

Contactpersoon                     ……………………………………………....................

Bankrekening                         …………………………………………….................... 


Handtekening + stempel        .............................................                                                               


Debiteur:
 

Naam                                      ………………………………………….......................

Adres                                      ……………………………………………....................

Postcode + Woonplaats        ……………………………………………....................

Telefoon/Faxnummer             ……………………………………………....................

Contactpersoon                      ……………………………………………...................  

Factuurnr. en datum
           ………………………………………………................

Bedrag ( EURO)                    …………………..                   

Opmerkingen:             Gaarne bijvoegen:                   kopie factuur / aanmaningen / correspondentie / overig 

Informatie

LIAB logo

LIAB
Ringovenpark 32
5981 AK Panningen

Tel/Fax: 077-3077363
Mobiel: 06-52086506

E-mail:

Privacy Policy